Laureaci:

Nagroda publiczności

Magdalena Szczyrba

Kierunki Działalności Łukasiewicza

Piotr Falkowski

Dziedzina nauk humanistycznych

Agnieszka Kołodziejczak

Dziedzina nauk rolniczych

Aleksandra Pytel

Dziedzina nauk społecznych

Anna Warchoł-Jakubowska

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Edyta Trepkowska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Jacek Dudek

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Tomasz Śpiewla

Realizujesz, albo udało Ci się już wdrożyć wyniki swojej pracy doktorskiej w biznesie? Opowiedz nam o tym! Nakręć filmik, w którym przedstawisz założenia i rezultaty swojego doktoratu wdrożeniowego, w szczególności ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa oraz dziedziny, w którą wpisuje się doktorat.

Z przesłanych prac jury konkursu wybierze po jednym zwycięzcy w każdej z 10 kategorii:   

  1. Badania z dziedziny nauk humanistycznych
  2. Badania z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
  3. Badania z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  4. Badania z dziedziny nauk rolniczych
  5. Badania z dziedziny nauk społecznych
  6. Badania z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych
  7. Badania z dziedziny nauk teologicznych
  8. Badania z dziedziny sztuki
  9. Kierunki Działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz
  10. Nagroda Publiczności 

Na nagrania czekamy do 30 września.

Kierunki Działalności Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz to największa sieciowa organizacja badawcza w Polsce, do której należy dziś 26 instytutów badawczych oraz Centrum Łukasiewicz (powołane do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez instytuty).  

Potencjał Sieci Badawczej Łukasiewicz oparty jest na wiedzy i kompetencjach 7000 pracowników, w większości naukowców i inżynierów, którym Łukasiewicz stwarza atrakcyjne warunki dla rozwoju kariery naukowej. Dziś kompetencje Łukasiewicza skupiają się wokół 4 obszarów badawczych, strategicznych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Są to:  

Inteligentna i czysta mobilność 

inteligentna i zielona infrastruktura transportowa;
czyste i bezpieczne sposoby przemieszczania ludzi i towarów

Transformacja cyfrowa 

dematerializacja gospodarki;
wzrost produktywności; gospodarcza odporność na pandemie;
starzenie się siły roboczej;
relacje człowiek-maszyna;
bezpieczna przestrzeń danych

Zdrowie 

starzenie się społeczeństwa;
leczenie ciężkich chorób;
medycyna zindywidualizowana;
profilaktyka zdrowotna i odżywianie;
innowacje w systemie opieki;
diagnostyka

Zrównoważona gospodarka i energia 

czysty wzrost;
obniżenie materiałochłonności gospodarki;
magazynowanie energii elektrycznej;
stabilność sieci elektroenergetycznych;
budownictwo pasywne;
zrównoważona konsumpcja;
zrównoważone rolnictwo;
przeciwdziałanie skutkom suszy;
minimalizacja emisji do środowiska;
minimalizacja wytwarzania odpadów

Nagroda Publiczności

Zwycięzcę w kategorii Nagroda Publiczności wyłonią internauci. Z filmami zgłoszonymi w konkursie można zapoznać się na pod linkiem. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konkursu i potrwa od 5 do 14 października.

 

 

Nagroda w konkursie

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wydarzenia Kadry Przyszłości – 5 lat Doktoratów Wdrożeniowych, które odbędzie się 21 października w Krakowie. 

Na zwycięzców czeka nagroda w postaci biletu wstępu na wybraną konferencję naukową lub biznesową, podnoszącą kompetencje na rynku pracy. Fundatorem nagrody jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Najważniejsze terminy

Zgłoszenia do konkursu: 16 sierpnia – 30 września 2022 r. 
Głosowanie na nagrodę publiczności: 5 – 14 października 2022 r. 
Ogłoszenie wyników konkursu: 21 października 2022 r. 


Regulamin konkursu