Zgłoszenie konkursowe

Opis projektu i filmu konkursowego.